OA

SCHRIJF JE GRATIS IN EN GENIET VAN DE TALRIJKE VOORDELEN

Maak je account aan op Outlet-Avenue, zo kan je
deelnemen aan de verkopen en je status wijzigen.

Nog geen lid? Schrijf je in
    
Kortingsbon / Promotiecode:
+31 85 888 4103 | maandag tot vrijdag 9u30 - 18u30

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Download de algemene voorwaarden

 

 

1. Inleiding en versie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de navigatie op de website www.outlet-avenue.nl (hierna genoemd de website of deze website) evenals op het gebruik van de diensten geassocieerd met deze website.

Deze versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is de versie van 10 april 2013.

De huidige algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. Bijgevolg wordt de internetgebruiker erop gewezen ze best te controleren voor elk gebruik van deze website.

Wanneer een internetgebruiker een product aankoopt via de website aanvaardt hij hierdoor de huidige algemene voorwaarden, zonder enige restrictie.

Een gedrukte versie van de huidige bepalingen en van elke melding van berichtgeving onder elektronische vorm zal worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure betreffende deze overeenkomst, op dezelfde manier en volgens dezelfde voorwaarden als andere commerciële documenten en registers die zijn opgemaakt en bewaard in gedrukte vorm.

 

2. Identificatie van Outlet-Avenue

www.Outlet-Avenue.nl is de website van Agora Outlet Center N.V., ingeschreven onder ondernemingsnummer 0898.864.059.
 
De maatschappelijke zetel van Agora Outlet Center is gevestigd in de Diepemeers 45, 8970 Poperinge, België.


3. Beschikbaarheid van de website

Outlet-Avenue doet al het mogelijke om haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden.

Outlet-Avenue kan de toegang ervan ten alle tijde verbreken, al dan niet gepland, met name om onderhoudsredenen en updates of voor elke andere reden.

 

4. Online-registratie

Om toegang te krijgen tot de onlinediensten die ter beschikking van de internetgebruiker worden gesteld via www.Outlet-Avenue.nl moet de internetgebruiker zich online registreren.

Tijdens de registratie wordt de internetgebruiker gevraagd informatie te verschaffen omtrent zijn persoonlijke gegevens. De internetgebruiker garandeert dat de gegevens die hij opgeeft juist zijn, accuraat, up-to-date en volledig.  

Wanneer de internetgebruiker informatie betreffende zijn persoon wenst te wijzigen, wordt hem gevraagd dit zo snel mogelijk te doen door in te loggen op zijn gebruikersaccount, genaamd "Mijn account". De internetgebruiker bevestigt dat de informatie op zijn gebruikersprofiel up-to-date is en dat hij verantwoordelijk is voor deze update.

Tijdens de onlineregistratie bevestigt de nieuwe gebruiker van de website akkoord te gaan met de huidige algemene voorwaarden door het corresponderende vakje aan te vinken. Zonder bevestiging kan het registratieproces niet worden voltooid.

De geregistreerde internetgebruiker (hierna genoemd de gebruiker) die zich wenst uit te schrijven moet hiervoor een e-mail sturen via de volgende link: http://www.outlet-avenue.nl/pages/contact .
Outlet-Avenue verbindt zich ertoe de gebruiker binnen een termijn van 72 uren uit te schrijven en aan de klant een bericht te sturen met de bevestiging van zijn uitschrijving. Wanneer de gebruiker zich wenst uit te schrijven, erkent hij dat de uitschrijving geen enkel effect heeft om de wederzijdse verplichtingen voortkomend uit het voorgaande gebruik van de diensten van Outlet-Avenue door de gebruiker.

 

5. Gebruikersprofiel 

Door in te loggen op "Mijn account" kan de gebruiker zijn persoonlijke informatie bekijken die hij heeft opgegeven bij de onlineregistratie. De gebruiker kan de informatie  over zichzelf vrij aanpassen.  De gebruiker kan eveneens de bestelprocessen dat hij heeft geïnitieerd opvolgen evenals de inhoud van zijn virtuele portefeuille raadplegen. 

 

7. Cadeaubonnen, kortingsbonnen en peter- of meterschap 

Indien een lid van Outlet-Avenue een andere persoon als lid aanbrengt en deze gebruiker overgaat tot een eerste bestelling ontvangen beide leden een kortingsbon van € 10.

Naast de online aangeboden diensten op de website kunnen gebruikers ook cadeaubonnen aanschaffen.

De cadeaubon laat de gebruiker toe onrechtstreeks de virtuele portefeulle van een andere gebruiker te crediteren. Dit gebeurt doordat er een mail wordt verstuurd met daarin een promotiecode, die de tweede gebruiker het shoptegoed laat activeren.

De virtuele portefuille bevat bedragen uit kortingsbonnen, cadeaubonnen en uit bedragen die zijn verkregen door het aanbrengen van nieuwe leden indien deze een bestelling plaatsen. Bij een aankoop laat het bedrag dat zich bevindt in de virtuele portefeuille een gebruiker toe om de prijs van de producten in te houden volgens de volgende voorwaarden:

 

a)      Het bedrag van de cadeaubonnen kan samen opgeteld worden en kan gebruikt worden om een bestelling volledig te betalen.

b)      Kortingsbonnen kunnen niet samen worden opgeteld en kunnen niet worden gebruikt om verzendingskosten te betalen.
 

8. Beschrijving van de producten

De informatie betreffende deze producten bestaat uit (1) een productbeschrijving ter beschikking gesteld aan Outlet-Avenue door haar leveranciers en (2) specifieke informatie die werd toegevoegd door Outlet-Avenue  met het oog op de realisatie van de verkoop.  

Wanneer de verkopen online worden aangeboden, wordt alle specifieke informatie (2) betreffende het verkoopproces door Outlet-Avenue geverifieerd. Outlet-Avenue garandeert dat deze informatie up-to-date is en overeenkomt met de productaanbiedingen.

Outlet-Avenue is niet verantwoordelijk voor fouten in de beschrijving van de producten (1).

Outlet-Avenue is evenmin verantwoordelijk voor visuele wijzigingen veroorzaakt door de informatica-apparatuur waarmee de gebruiker inlogt op de website www.outlet-avenue.nl. Bijgevolg ziet de gebruiker uitdrukkelijk af van zijn recht op garantie in het precieze geval waarbij het aangekochte product niet overeenkomt met de afbeelding van het product zoals online gezien door de gebruiker via zijn informatica-apparatuur, maar wel overeenkomt met de specifieke informatie (2) die online wordt aangeboden door Outlet-Avenue. 

 

9. Prijsaanduiding

De op de website vermelde prijzen zijn in euro en omvatten de van toepassing zijnde btw.

De website vermeldt bovendien, uitsluitend ter informatie en zonder dat Outlet-Avenue hiervoor enige aansprakelijkheid opneemt, een gemiddelde prijs zoals vastgesteld op de markt. Deze gemiddelde prijsopgave is gesteund op een significant (en afhankelijk van de producten variabel) aantal prijzen, zonder dat dit echter alle op de markt waargenomen prijzen omvat.

De verzendingskosten voor de door de gebruiker bestelde producten worden vermeld bij de keuze van de leveringswijze en worden herhaald op het overzichtsscherm van de bestelling.

Outlet-Avenue behoudt zich het recht voor de prijzen en de vermelde kosten op eender welk ogenblik te wijzigen.

Om de website te bezoeken moeten mogelijk cookies worden geïnstalleerd.  De gebruiker aanvaardt dat sommige prijzen die online verschijnen het gevolg kunnen zijn van het gebruik van cookies en dat hij uitgaat van het correcte gebruik hiervan. Bijgevolg kan Outlet-Avenue niet aansprakelijk worden gesteld voor een verschil in prijzen tussen de prijs eerst gezien door de gebruiker en de prijs die wordt gevraagd in het besteloverzicht voor deze wordt gevalideerd.

Outlet-Avenue garandeert dat de prijzen, de kosten en de btw aangegeven in het besteloverzicht correct en up-to-date zijn en overeenkomen met het totaalbedrag dat effectief aan de gebruiker zal worden aangerekend.  Dit totaalbedrag wordt getoond in het overzichtsscherm van de bestelling en wordt tevens meegedeeld in de e-mail die na validatie van de bestelling, naar de gebruiker zal worden verstuurd.

 

10. Bestelproces

Alvorens online te kunnen bestellen moet de gebruiker inloggen met zijn gebruikersaccount. Wanneer een internetgebruiker nog niet is geregistreerd, moet hij dit te doen om te kunnen doorgaan met het gebruiken van de diensten die aangeboden zijn op de website. 

Het bestelproces is onderverdeeld in zes stappen.

In een eerste stap kan de gebruiker de producten kiezen die hij wenst aan te kopen.

In een tweede stap kan de gebruiker de hoeveelheid van elk van de producten aangeven die hij wenst aan te kopen.

Elke keuze wordt in een winkelwagen geplaatst. De gebruiker kan op elk ogenblik zijn winkelwagen aanklikken om de inhoud ervan aan te passen.

In een derde stap kan de gebruiker de gewenste leveringswijze selecteren.

De vierde stap bestaat uit een overzichtsscherm van de bestelling die de gebruiker toelaat zijn keuze te controleren.  Dit overzicht omvat: de gekozen producten, hun respectieve aantallen, de verzendingskosten voor de bestelling en de van toepassing zijnde btw.

Door in het overzichtsscherm op de knop "bevestigen" te klikken aanvaardt de gebruiker de bestelling af te ronden.

De vijfde stap is die van de betaling volgens de door de betalingsdienstverlener ter beschikking gestelde betalingsmethode  (zie hieronder).

De zesde stap bestaat uit een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde en betaalde bestelling, evenals de verzending van een e-mail met hetzelfde overzicht en een factuur voor de bestelling.

Tijdens de stappen 1 tot en met 3 kan de gebruiker klikken op een knop "terug" die hem toelaat wijzigingen aan te brengen in de voorgaande stappen.

De bestelling wordt pas bevestigd en de wederzijdse verplichtingen tussen de contracterende partijen bestaan pas na validatie van de betalingstransactie door de betalingsdienstverlener.

 

11. Betaling en voorbehoud van eigendom

Outlet-Avenue verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om de diensten die ze via de website aanbiedt te beveiligen.

De betaling van de door de gebruiker bestelde producten wordt uitgevoerd door de betalingsdienstverlener die door  Outlet-Avenue werd gekozen.  Outlet-Avenue behoudt zich het recht voor om op eender welk moment van betalingsdienstverlener te wisselen.  In geval van wijziging zal dit duidelijk worden vermeld in de overeenstemmende versie van de algemene voorwaarden. De gebruiker aanvaardt de wijziging van betalingsdienstverlener door een bestelling te plaatsen nadat de wijziging  is aangegeven in de algemene voorwaarden.

De huidige betalingsdienstverlener is het bedrijf Ogone (www.ogone.nl).

De prijs van de betalingskosten hangt af van de door de betalingsdienstverlener gehanteerde tarieven.

Outlet-Avenue kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de tariefkeuzes en / of technische keuzes van de betalingsdienstverlener.  De gebruiker aanvaardt dit zonder voorbehoud.  In geval van een geschil betreffende de betaling kan enkel de betalingsdienstverlener aansprakelijk worden gesteld.

De gebruiker wordt verzocht de voorwaarden betreffende het gebruik van de betalingsoplossingen van de betalingsdienstverlener door te nemen, evenals de gebruiksmodi van deze oplossingen.  Deze voorwaarden en deze gebruiksmodi kunnen worden opgevraagd bij de betalingsdienstverlener. Door de betaling van zijn bestelling via de betalingsdienstverlener te aanvaarden, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de diensten van de betalingsdienstverlener zonder voorbehoud.

Outlet-Avenue behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren in geval van fraude of wanneer de betalingsprocedure direct of indirect wordt onderbroken door de betalingsdienstverlener of de gebruiker.

Outlet-Avenue behoudt zich eveneens het recht voor een bestelling te weigeren van een gebruiker waarmee Outlet-Avenue is verwikkeld in een juridisch geschil en dit ongeacht de aard van het juridisch geschil.

 

12. Beschikbaarheid van de producten

Outlet-Avenue verbindt zich ertoe alle nuttige maatregelen te nemen om de diensten die ze via de website aanbiedt te leveren.  

De beschikbaarheid van de producten hangt af van de bij de leveranciers van Outlet-Avenue beschikbare voorraad.  

Bijgevolg behoudt Outlet-Avenue zich in eerste instantie het recht voor een bestelling te annuleren wanneer tijdens het bestelproces blijkt dat de gekozen producten niet langer verkrijgbaar blijken te zijn.  In tweede instantie behoudt Outlet-Avenue zich het recht voor de inhoud van een winkelwagen van een gebruiker automatisch leeg te maken wanneer het informaticasysteem dat de winkelwagens van de gebruikers beheert een inactiviteit van 15 minuten registreert voor een van de winkelwagens.

In het geval van een annulering verbindt Outlet-Avenue zich ertoe de gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd via de betalingsdienstverlener en volgens de bij deze laatste geldende modaliteiten.

De gebruiker aanvaardt dat Outlet-Avenue op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van een annulering van een bestelling of van een herinitialisatie van een winkelwagen.

 

13. Levering

Outlet-Avenue laat een levering van de bestellingen enkel toe in België.

Outlet-Avenue kan deze landenlijst op eender welk ogenblik wijzigen. In geval van wijziging zal dit duidelijk worden vermeld in de overeenstemmende versie van de algemene verkoopsvoorwaarden. De gebruiker aanvaardt de wijziging van de lijst met leveringslanden door een bestelling te plaatsen nadat de wijziging  is aangegeven in de algemene voorwaarden.

De levering van de door de gebruiker bestelde producten wordt uitgevoerd door de door Outlet-Avenue gekozen dienstverlener die instaat voor de levering. Outlet-Avenue behoudt zich het recht voor om op eender welk moment van leveringsdienstverlener te wisselen. In geval van wijziging zal dit duidelijk worden vermeld in de overeenstemmende versie van de algemene voorwaarden. De gebruiker aanvaardt de wijziging van leveringsdienstverlener door een bestelling te plaatsen nadat de wijziging is aangegeven in de algemene voorwaarden.

Outlet-Avenue kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de tariefkeuzes en / of logistieke keuzes van de leveringsdienstverlener.  De gebruiker aanvaardt dit zonder voorbehoud.  In geval van een geschil betreffende de levering kan enkel de leveringsdienstverlener aansprakelijk worden gesteld.

De gebruiker wordt verzocht de voorwaarden betreffende het gebruik van de leveringsoplossingen van de leveringsdienstverlener door te nemen, evenals de handleiding van deze oplossingen. Deze voorwaarden en deze handleiding kunnen worden opgevraagd bij de leveringsdienstverlener. Door de levering via de leveringsdienstverlener te aanvaarden, aanvaardt de gebruiker de voorwaarden betreffende het gebruik van de diensten van de leveringsdienstverlener zonder voorbehoud.

 

14. Teruggaverecht en garantie

Elke gebruiker van de website beschikt over een teruggaverecht dat uitgeoefend kan worden zonder opgave van reden. Conform de van toepassing zijnde wetgeving kan het teruggaverecht enkel worden uitgeoefend voor producten waaraan de wet een dergelijk recht toekent.

De terugnametermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de ontvangstdatum van de bestelling door de gebruiker. De bewijslast van deze datum ligt bij de gebruiker.

Lingerie of badmode mag retour gestuurd worden, indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
 
- Ze moeten teruggestuurd worden in de originele verpakking (onbeschadigd)
- Het etiket en/of de hygiënische bescherming moet altijd aanwezig zijn
- Ze mogen niet vuil zijn
- Ze mogen ook niet gewassen zijn
 
Outlet-Avenue heeft het recht om deze items te controleren als deze terug in de stock aankomen en eventueel te weigeren als ze niet aan de voorwaarden voldoen. Daarom kan terugbetaling van deze artikelen extra tijd in beslag nemen.

Erotische speeltjes voor volwassenen kunnen niet geruild of teruggestuurd worden, tenzij ze nog in een gesloten verpakking zitten.

 Op de website vindt de gebruiker onder ‘contact’ een retourbon. De gebruiker moet de retourbon verplicht afdrukken en zich vervolgens naar een Postkantoor begeven waar hij zijn bestelling kan afgeven om te worden teruggezonden naar het adres vermeld op de terugzendbon. U kan uw bestelling gratis retourneren bij één van de ruim 750 DHL servicepoints.

De terugbetaling volgend op de uitoefening van het recht van verzaking zal worden uitgevoerd binnen dertig dagen volgend op de validatie van het betreffende formulier.  Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd via de betalingsdienstverlener en volgens de bij deze laatste geldende modaliteiten.

 

15. Beschadigde producten

Wanneer de gebruiker van mening is dat de inhoud van zijn bestelling niet overeenkomt met zijn verwachtingen, is het hem toegestaan zijn teruggaverecht uit te oefenen. De gebruiker dient hiervoor contact op te nemen met Outlet-Avenue via het formulier op de contactpagina van de website.

Outlet-Avenue kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de defecten die zijn ontstaan bij de levering door de leveringsdienstverlener.


16. Intellectueel eigendomsrecht

De structuur, de opmaak en het geheel van elementen op de website zijn beschermd, ten gunste van Outlet-Avenue en / of haar eventuele leveranciers of partners, met name door de wetten over (i) auteursrechten en aanverwante rechten, (ii) de bescherming van computerprogramma's en (iii) databanken. De internetgebruikers en de gebruikers van de website verbinden zich ertoe de rechten van Outlet-Avenue en/of haar eventuele leveranciers of partners niet te schenden. 

De inhoud wordt gedefinieerd als zijnde alle mogelijke vormen van grafische beelden, foto's, geluiden, muziek of video (hierin inbegrepen alle mogelijke soorten beelden, video's, teksten, muziek) die de website vormen.  

Andere productnamen of bedrijfsnamen die worden vermeld op de website kunnen de handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Het is de internetgebruikers en de gebruikers van de website niet toegestaan om enige informatie, software, product of dienst verkregen via deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, voor te stellen, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, te downloaden of te verkopen, noch om afgeleide werkstukken te creëren van de bovengenoemde elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Outlet-Avenue.


17. Inhoud en disclaimer

Outlet-Avenue is in geen enkel geval aansprakelijk voor onderbrekingen van de op haar website aangeboden diensten en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Outlet-Avenue verbindt zich ertoe alle redelijke en nuttige maatregelen te nemen opdat de op de website beschikbare informatie volledig en precies zou zijn.  

Outlet-Avenue geeft echter geen enkele garantie betreffende de correctheid of het up-to-date zijn van de op de website aanwezige informatie, met uitzondering van de prijzen vermeld in het besteloverzicht voorafgaand aan de validatie van een bestelling. 

Outlet-Avenue kan niet voor 100 % garanderen dat alle functionele aspecten van de website volledig vrij zijn van uitvoeringsfouten op het materiaal dat de internetgebruikers en de gebruikers zullen gebruiken om de website te bekijken en de diensten die ermee zijn verbonden te gebruiken. Outlet-Avenue garandeert echter dat het geheel van de inhoud van de website geen enkel gevaarlijk element bevat.

Outlet-Avenue is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg kan zijn van niet geautoriseerde inbraak in haar informaticasystemen en / of van het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. De onderneming wijst met name elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal van gegevens ten gevolge van een inbraak in de informaticasystemen. Outlet-Avenue zet echter alle redelijke middelen in om ongeoorloofde inbraak te voorkomen.

Door gebruik te maken van het internet onder welke vorm dan ook, of door gebruik te maken van enige andere communicatie over afstand om de website te bekijken en de diensten die eraan zijn verbonden te gebruiken, aanvaardt de internetgebruiker en de gebruiker volledig geïnformeerd te zijn over en zich bewust te zijn van de inherente risico's betreffende het gebruik van het internet. Outlet-Aveune kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aanwezigheid van een informaticavirus op het internet of van enige andere gevaarlijke inhoud die het materiaal kan beschadigen dat de internetgebruiker of de gebruiker zullen gebruiken om de website te bezoeken en zich in te schrijven voor de diensten die ermee zijn verbonden.  Outlet-Avenue beveelt de internetgebruikers en de gebruikers aan steeds up-to-date antivirussoftware en software tegen malware te gebruiken.  Elke internetgebruiker en elke gebruiker wordt verondersteld de nuttige technische maatregelen te nemen om de integriteit van het materiaal te garanderen dat hij zal gebruiken om de website te bezoeken en zich in te schrijven voor de diensten die ermee zijn verbonden.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en geheimhouding van zijn wachtwoord.  In geval van oneigenlijk gebruik van zijn rekening verbindt elke gebruiker zich ertoe Outlet-Avenue hierover te verwittigen door de onderneming een e-mail te sturen op het adres info@Outlet-Avenue.com. Outlet-Avenue zal dan onmiddellijk overgaan tot de deactivering van de betreffende gebruikersrekening en de gebruiker hierover informeren in een e-mail.  Tot op het tijdstip van de verzending van deze e-mail aanvaardt de gebruiker expliciet verantwoordelijk te zijn voor alle oneigenlijk gebruik van alle voorwaarden en wettelijke vermeldingen van de website die zijn begaan via zijn gebruikersaccount.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de e-mails die hij heeft ontvangen van of uitgewisseld met Outlet-Avenue.

Outlet-Avenue behoudt zich het recht voor hyperlinks aan te brengen op de website die leiden naar websites van derden.  Outlet-Avenue kan onmogelijk de inhouden van deze websites geheel of gedeeltelijk controleren. Outlet-Avenue wijst elke aansprakelijkheid af betreffende de inhoud van websites van derden, met name wat betreft het materiaal en de gegevens van welke aard ook die deze externe websites bevatten of verspreiden, wat betreft de behandeling van persoonlijke gegevens waartoe over moet worden gegaan en wat betreft de online beschikbaarheid van deze websites.

De internetgebruikers en de gebruikers aanvaarden expliciet dat geen enkele verantwoordelijke, geen enkele werknemer of enige andere vertegenwoordiger van Outlet-Avenue aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van het bezoeken van de website en het gebruiken van de diensten die ermee zijn verbonden.
 

18. Voorbehoud van rechten en bevoegde jurisdictie

Outlet-Avenue behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer de huidige voorwaarden worden geschonden, met het oog op vergoeding van eventueel geleden schade.

Onder voorbehoud van dwingende regels van het internationaal publiek- en privaatrecht waaronder de internetgebruiker en de gebruiker ressorteren, regelt het Belgisch recht de betrekkingen tussen Outlet-Avenue en de internetgebruikers en de gebruikers.

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Outlet-Avenue behoudt zich in elk geval het recht voor de gehele of gedeeltelijke toegang tot haar website te ontzeggen aan elke internetgebruiker en dit eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging, met name in geval van manifeste overtreding van de huidige voorwaarden door een internetgebruiker of een gebruiker. 

 

20. Varia

De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat de verkoopovereenkomst wordt afgesloten in Brussel, België en dat het Nederlands de contractuele taal is.

Wanneer welke bepaling dan ook van de huidige voorwaarden ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard in het licht van de geldende wetten, dan zal deze ongeldige of niet van toepassing zijnde bepaling worden geacht te worden vervangen door een geldige en van toepassing zijnde bepaling waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij die van de originele bepaling, terwijl alle andere bepalingen van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

De huidige bepalingen en de wet betreffende de persoonsgegevens geven de overeenkomsten tussen de internetgebruikers, de gebruikers van de website en Outlet-Avenue betreffende de website en de diensten die ermee zijn verbonden in hun volledigheid weer.  Ze annuleren en vervangen alle voorafgaande of actuele communicatie en bepalingen, in elektronische, geschreven of mondelinge vorm, tussen de internetgebruikers, de gebruikers van de website en Outlet-Avenue betreffende de website en de diensten die ermee zijn verbonden.